Plenair debat

Plenaire vergadering 16 november 2017

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
16 november 2017
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven, 34 790, nrs. 3 en 4

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten strekkende tot aanpassing van enkele bepalingen betreffende de uitvoering van bijzondere opsporingsbevoegdheden en tot regeling van enkele bijzondere procedures van strafvorderlijke aard en aanverwante onderwerpen met het oog op een doeltreffende uitvoeringspraktijk (34 720)

10:16
Plenair debat 

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (34 739)

12:00
Plenair debat 

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C), Rijksdienst, Digitale overheid (begroting EZK/LNV), exclusief Kustwacht Caribisch NL (34 775-VII)** (voortzetting)

14:25
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

16:30
Plenair debat 

VAO Nederlandse inzet voor de Europese sociale top op 17 november 2017 (AO d.d. 16/11)

16:45
Plenair debat 

STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO Nederlandse inzet voor de Europese Sociale top)

20:00
Plenair debat 

Dertigledendebat over het hormoonschandaal in de veevoersector uit 2002