Plenaire vergadering

16 november 2016

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Voorziening AOW-gat (AO d.d. 02/11)

10:35
Plenair debat 

VAO Evaluatie missies en operaties in 2015 (AO d.d. 29/09)

10:55
Plenair debat 

VAO Vastgoed Defensie (AO d.d. 03/11)

11:15
Plenair debat 

Begroting Defensie (34 550-X) (eerste termijn Kamer)

14:10
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

15:30
Plenair debat 

Pakket Belastingplan 2017 (34 552, 34 553, 34 554, 34 555, 34 545) en Wet uitwisseling inlichtingen over rulings (34527) (voortzetting)

20:15
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (34 414) (eerste termijn Kamer)