Plenaire vergadering

16 oktober 2014

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (33978) + Reparatiewet WNT (34017) (plenaire afronding in één termijn)

11:30
Plenair debat 

Wet compartimenteringsreserve (33713)

12:00
Plenair debat 

Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (33615) (korte heropening in één termijn)

13:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:30
Plenair debat 

VAO Milieuraad (AO d.d. 15/10)

13:50
Plenair debat 

VAO Vervoer en beheer hoofdrailnet (ontwerpconcessies) (AO d.d. 15/10)

15:00
Plenair debat 

VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 15/10)

15:30
Plenair debat 

Begroting Economische Zaken (XIII) (voortzetting)

17:45
Plenair debat 

VAO Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties (AO d.d. 15/10)

18:10
Plenair debat 

VAO Transitie Wmo (AO d.d. 15/10)

18:30
Plenair debat 

VAO Coffeeshopbeleid (AO d.d. 16/10)

19:30
Plenair debat 

Stemmingen