Plenaire vergadering

16 juni 2016

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven (34 307 nr. 20)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Goedkeuring van de op 19 februari 2014 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (Trb. 2013, 92 en 2106, 1) (34 411)

10:15
Plenair debat 

VAO Milieuraad d.d. 20 juni 2016 (AO d.d. 14/06)

10:45
Plenair debat 

VAO Energie (AO d.d. 20/04)

11:15
Plenair debat 

Debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen

14:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over moties ingediend bij het VAO Milieuraad en het VAO Eurogroep/Ecofin Raad)

14:20
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

19:15
Plenair debat 

Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (33 885)