Plenaire vergadering

16 mei 2019

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Havenbeveiligingswet en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen ter (aanvullende) implementatie van de richtlijnen (EU) 2017/2109 en 2010/65/EU in verband met een noodzakelijke wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens (35121)

10:16
Plenair debat 

Wet herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen (35080)

12:55
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over de motie Van Kooten-Arissen, 28286, nr. 1044)

13:00
Plenair debat 

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

15:30
Plenair debat 

Debat over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring

20:05
Plenair debat 

Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours