Plenair debat

Plenaire vergadering 16 mei 2018

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
16 mei 2018
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Aanbieding van de verantwoordingsstukken over het jaar 2017

10:30
Plenair debat 

Debat over de informele Europese Top van 17 mei 2018

14:25
Plenair debat 

STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de informele Europese top)

14:30
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

14:35
Plenair debat 

Debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport

17:15
Plenair debat 

VAO Rechtspraak (AO d.d. 25/04)

17:45
Plenair debat 

VAO Integrale aanpak veiligheid en integriteit (AO d.d. 25/04)

19:30