Plenaire vergadering

16 april 2020

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

20:15
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

20:16
Plenair debat 

EINDE VERGADERING STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over het coronavirus, de tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie (35 430), de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten (35431) en de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (35434))