Plenaire vergadering

16 april 2014

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Ouderenmishandeling (AO d.d. 26/03)

11:00
Plenair debat 

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 i.v.m. programmatische aanpak stikstof (33669) (voortzetting, te beginnen met voortzetting 1ste termijn Kamer)

12:50
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

18:30
Plenair debat 

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties en de invoering van elektronische detentie (33745) Voortzetting