Activiteiten

 1. Plenair debat | 10:15

  Voorstel van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het introduceren van de mogelijkheid tot het overnemen van moties (33 959)

 2. Plenair debat | 11:45

  Rijkssanctiewet (34 009 (R2035))

 3. Plenair debat | 14:00

  Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over moties ingediend bij het debat over de Europese top)

 4. Plenair debat | 14:05

  Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

 5. Plenair debat | 14:45

  VAO Herbeoordeling rentederivaten MKB (AO d.d. 03/03)

 6. Plenair debat | 15:15

  Burgerinitiatief ‘Ons Geld’ (34 346, nr. 1)

 7. Plenair debat | 20:00

  VSO Externe veiligheid (25 834, nr. 105)

 8. Plenair debat | 20:30

  Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM