Plenair debat

Plenaire vergadering 16 maart 2016

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
16 maart 2016
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Voorstel van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het introduceren van de mogelijkheid tot het overnemen van moties (33 959)

11:45
Plenair debat 

Rijkssanctiewet (34 009 (R2035))

14:00
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over moties ingediend bij het debat over de Europese top)

14:05
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:45
Plenair debat 

VAO Herbeoordeling rentederivaten MKB (AO d.d. 03/03)

15:15
Plenair debat 

Burgerinitiatief ‘Ons Geld’ (34 346, nr. 1)

20:00
Plenair debat 

VSO Externe veiligheid (25 834, nr. 105)

20:30
Plenair debat 

Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM