Plenaire vergadering

16 februari 2016

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Stemmingen

15:30
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

16:30
Plenair debat 

VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 04/02)

19:00
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet loonbelasting 1964 en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot uitbetaling van pensioen in pensioeneenheden (Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden) (34 255) (eerste termijn Kamer)