Plenair debat

Plenaire vergadering 16 januari 2020

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
16 januari 2020
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken teneinde die beperkingen beter kenbaar te maken (35284)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden (35289)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 20XX) (35299)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 tot aanpassing van de wettelijke grondslag voor vrijheidsontneming van asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek (35271)

10:16
Plenair debat 

VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 14/11)

10:45
Plenair debat 

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties) (35079) (1e termijn Kamer)

13:25
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over eventuele moties ingediend bij het VAO Raad Buitenlandse Zaken)

13:35
Plenair debat 

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

13:45
Plenair debat 

Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten in verband met verdere flexibilisering van de loodsplicht (Loodsplicht nieuwe stijl) (35248)

18:30
Plenair debat 

Wet financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden (35124)