Plenaire vergadering

15 december 2015

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Stemmingen

15:30
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:35
Plenair debat 

Extra Regeling van werkzaamheden

16:45
Plenair debat 

Wetsvoorstel tot wijziging van het Belastingplan 2016 (34 360)

19:15
Plenair debat 

Debat over de Europese Top van 17-18 december 2015