Plenair debat

Plenaire vergadering 15 december 2011

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
15 december 2011
10:14
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet vervoer over zee in verband met de intrekking van de groepsvrijstelling voor lijnvaartconferences (32811)

10:15
Plenair debat 

Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming (32575) + Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht (33045)

13:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

16:00
Plenair debat 

Goedkeuring van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds (32577)

18:30
Plenair debat 

VSO Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag (33000 XVI, nr. 13)

19:00
Plenair debat 

Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag in verband met de introductie van een vermogenstoets (33024)