Plenair debat

Plenaire vergadering 15 november 2018

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
15 november 2018
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten) (34987)

10:16
Plenair debat 

VAO Nederlandse inzet inzake nucleaire ontwapening (AO d.d. 04/10)

10:35
Plenair debat 

Begroting Buitenlandse Zaken (35000-V) (antwoord 1e termijn)

13:45
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over het Pakket Belastingplan 2019 en de Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35030) en over de moties ingediend bij de algemene Financiële beschouwingen, het VAO Raad Buitenlandse Zaken en Peace Facility)

14:10
Plenair debat 

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

14:20
Plenair debat 

Aansluitend aan de Regeling van Werkzaamheden: Begroting Buitenlandse Zaken (35000-V) (re- en dupliek)

17:00
Plenair debat 

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (34858) (re- en dupliek)

19:20
Plenair debat 

Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen tot elektronische openbaarmaking van de processen-verbaal van de stembureaus en van de opgaven van de burgemeesters van de aantallen in de gemeenten uitgebrachte stemmen (35011), Wijziging van de Kieswet ter vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenlanden verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren (35012) en Regeling van de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees parlement (35016)

20:30
Plenair debat 

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019) (35004)