Activiteiten

 1. Plenair debat | 10:15

  Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C), Rijksdienst, Digitale overheid (begroting EZK/LNV), exclusief Kustwacht Caribisch NL (34 775-VII)** (1e termijn Kamer)

 2. Plenair debat | 14:20

  Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

 3. Plenair debat | 14:30

  Debat over het besluit de dividendbelasting af te schaffen

 4. Plenair debat | 20:40

  Stemming over: motie ingediend bij het debat over het besluit de dividendbelasting af te schaffen

 5. Plenair debat | 20:45

  Begroting Buitenlandse Zaken (V) (voortzetting)