Plenair debat

Plenaire vergadering 15 november 2017

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
15 november 2017
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C), Rijksdienst, Digitale overheid (begroting EZK/LNV), exclusief Kustwacht Caribisch NL (34 775-VII)** (1e termijn Kamer)

14:20
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:30
Plenair debat 

Debat over het besluit de dividendbelasting af te schaffen

20:40
Plenair debat 

Stemming over: motie ingediend bij het debat over het besluit de dividendbelasting af te schaffen

20:45
Plenair debat 

Begroting Buitenlandse Zaken (V) (voortzetting)