Plenaire vergadering

15 november 2012

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Verslagen commissie Verzoekschriften (33417 nrs. 2-10)

10:15
Plenair debat 

Belastingplan 2013 – Wet herziening fiscale behandeling eigen woning (33405) en Wet verhuurderheffing (33407)

14:05
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

17:00
Plenair debat 

VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 10/10)

17:30
Plenair debat 

VAO Raad Buitenlandse Zaken (onder voorbehoud) (AO d.d. 15/11)

18:00
Plenair debat 

VSO Defensieraad (onder voorbehoud) (SO d.d. 12/11)

18:25
Plenair debat 

Stemmingen over moties ingediend bij het VAO Raad Buitenlandse Zaken en het VSO Defensieraad

19:30
Plenair debat 

Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen (re- en dupliek) (33124)

20:30
Plenair debat 

Belastingplan 2013 - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (33402), Overige fiscale maatregelen 2013 (33403) en Wet elektronische registratie notariële akten (33406)