Plenair debat

Plenaire vergadering 15 oktober 2020

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
15 oktober 2020
00:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

00:00
Plenair debat 

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (35 590))

10:15
Plenair debat 

Artikel 100-inzet in de strijd tegen ISIS (plenaire afronding in 1 termijn)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Mededingingswet en de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt (PbEU 2019, L 11) (35467)

11:15
Plenair debat 

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (voortzetting)

14:05
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over moties ingediend bij de plenaire afronding over de Artikel 100-inzet in de strijd tegen ISIS en over de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (35 590))

14:20
Plenair debat 

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

18:35
Plenair debat 

Begroting Binnenlandse Zaken (VII) (voortzetting)