Plenaire vergadering

15 oktober 2019

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Beëdiging van de heer Smals (VVD)

15:05
Plenair debat 

Stemmingen

15:30
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:00
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35049) (eerste termijn Kamer)

19:15
Plenair debat 

Debat over de Europese Top van 17-18 oktober 2019