Plenaire vergadering

Week 42

Agendapunten

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over de tussenrapportage van de Staatscommissie Parlementair Stelsel

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over internationale energiebedrijven die via brievenbusfirma’s claims doen uitgaan

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over de beleidsbrief Dierenwelzijn

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over de berekeningen van het PBL ten behoeve van het klimaatakkoord

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject

 
Plenair debat (geannuleerd)

Begroting Binnenlandse Zaken (35000-VII) incl. Gemeentefonds (35000-B) en Provinciefonds (35000-C) (1e termijn Kamer)

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over het aantal windmolens dat nodig is voor de energietransitie

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over vervuiling van water door geneesmiddelen