Plenaire vergadering

15 oktober 2015

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Verwerving F-35 (AO d.d. 29/09)

10:40
Plenair debat 

Begroting Economische Zaken (deel Economie en Innovatie) (34 300-XIII) (voortzetting)

13:45
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:00
Plenair debat 

Aansluitend aan de Regeling van werkzaamheden: VAO Milieuraad d.d. 26 oktober 2015 (d.d. AO 15/10)

14:25
Plenair debat 

STEMMINGEN (over moties ingediend bij de behandeling van de begroting Wonen en Rijksdienst en over de Wijziging van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties i.vm. implementatie van de Richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en de IMI-verordening (34 272) en over moties ingediend bij het VAO Milieuraad d.d. 26 oktober 2015)

19:30
Plenair debat 

VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg (AO d.d. 03/09)

19:50
Plenair debat 

Initiatiefwetsvoorstel Segers, Volp en Kooiman tot strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel (34 091) (eerste termijn Kamer)