Plenaire vergadering

15 september 2016

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet wegvervoer goederen in verband met omvorming van de Stichting NIWO tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan(34 460)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik ter implementatie van richtlijn nr. 2014/28/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (herschikking) (PbEU 2014, L 96)(34 448)

10:15
Plenair debat 

Wet aanpassing fiscale eenheid (34 323)

10:45
Plenair debat 

VAO RBZ/Handel (AO d.d. 14/9)

11:15
Plenair debat 

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho’s (bescherming namen en graden hoger onderwijs)(34 412) (eerste termijn)

13:25
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

15:35
Plenair debat 

VAO Afvalwaterinjectie Schoonebeek (AO d.d. 15/09)

16:15
Plenair debat 

STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over het nieuwe gaswinningsbesluit het debat over de informele Europese top in Bratislava d.d. 16 september 2016, het VAO RBZ/Handel en het VAO Afvalwaterinjectie Schoonebeek)

16:20
Plenair debat 

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van vergunninghouders (34 454)

19:30
Plenair debat 

Debat over het korten van pensioenen