Activiteiten

 1. Plenair debat | 10:14

  Hamerstuk: Wijziging van de Wet wegvervoer goederen in verband met omvorming van de Stichting NIWO tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan(34 460)

 2. Plenair debat | 10:14

  Hamerstuk: Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik ter implementatie van richtlijn nr. 2014/28/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (herschikking) (PbEU 2014, L 96)(34 448)

 3. Plenair debat | 10:15

  Wet aanpassing fiscale eenheid (34 323)

 4. Plenair debat | 10:45

  VAO RBZ/Handel (AO d.d. 14/9)

 5. Plenair debat | 11:15

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho’s (bescherming namen en graden hoger onderwijs)(34 412) (eerste termijn)

 6. Plenair debat | 13:25

  Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

 7. Plenair debat | 15:35

  VAO Afvalwaterinjectie Schoonebeek (AO d.d. 15/09)

 8. Plenair debat | 16:15

  STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over het nieuwe gaswinningsbesluit het debat over de informele Europese top in Bratislava d.d. 16 september 2016, het VAO RBZ/Handel en het VAO Afvalwaterinjectie Schoonebeek)

 9. Plenair debat | 16:20

  Wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van vergunninghouders (34 454)

 10. Plenair debat | 19:30

  Debat over het korten van pensioenen