Plenair debat

Plenaire vergadering 15 mei 2019

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
15 mei 2019
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Aanbieding van de verantwoordingsstukken over het jaar 2018

10:45
Plenair debat 

VAO Ouderbetrokkenheid in het onderwijs (AO d.d. 17/04)

11:10
Plenair debat 

VSO Onderzoeksvragen vervolgonderzoek naar schaduwonderwijs (31293-457)

11:25
Plenair debat 

VSO over het bericht ‘Asielzoekersscholen leveren komende jaren fors in’ (27 020, nr.101)

11:45
Plenair debat 

VAO Dierproeven (AO d.d. 11/04)

12:15
Plenair debat 

VSO Landbouw- en Visserijraad van 14 mei 2019 (Kamerstuk 21501-32, nr. 1170)

14:10
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:30
Plenair debat 

VAO Ondernemen en Bedrijfsfinanciering (AO d.d. 24/04)

15:00
Plenair debat 

VAO Huiselijk geweld/Kindermishandeling (AO d.d. 24/04)

15:25
Plenair debat 

VAO Misstanden in Jeugdzorginstellingen (AO d.d. 17/04)

16:00
Plenair debat 

VSO Raad Buitenlandse Zaken d.d. 13 mei 2019 (21501-02, nr. 2006)

16:25
Plenair debat 

VAO Problemen bij de IND (AO d.d. 23/04)

17:00
Plenair debat 

Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) (35123)