Plenaire vergadering

15 maart 2018

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Herstel van een aantal gebreken van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 20XX) (34 852)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet internationale misdrijven in verband met de strafbaarstelling van het belemmeren van humanitaire hulp in een niet-internationaal gewapend conflict (34 737)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16) (34 424)

10:16
Plenair debat 

Debat over fraude bij de registratie van rundvee

14:45
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

15:15
Plenair debat 

VAO Loopbaanoriëntatie en -begeleiding en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (AO d.d. 07/03)

15:25
Plenair debat 

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie (34 812)

17:45
Plenair debat 

VAO Raad Algemene Zaken (AO d.d. 15/03)

18:05
Plenair debat 

VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 15/03)

18:40
Plenair debat 

Stemmingen (over moties ingediend bij het VAO Raad Algemene Zaken en eventueel over moties ingediend bij het VAO Raad Buitenlandse Zaken)

19:45
Plenair debat 

VAO Democratische vernieuwing (AO d.d. 14/03)

20:00
Plenair debat 

Dertigledendebat over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats