Plenaire vergadering

15 februari 2018

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (btw-behandeling van vouchers) (34 755)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Waterwet en van de Wet maritiem beheer BES in verband met de uitvoering van de wijziging van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972 (mariene goed-engineering) (34 743)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen (34 872)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Telecommunicatiewet en van de Mediawet 2008 (gebruiksbeperking frequentieruimte en digitale radio-omroep (34 799)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Goedkeuring van de op 18 oktober 2013 te Londen tot stand gekomen wijzigingen van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, zoals opgenomen in Resolutie LP.4(8) (Trb. 2014, 46 en 144) (34 742-R2091)

10:16
Plenair debat 

VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 01/02)

11:00
Plenair debat 

Debat over de Turkse aanval op Syrië

13:30
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

15:40
Plenair debat 

VAO Landbouw- en Visserijraad 19 februari 2018 (AO d.d. 14/02)

16:15
Plenair debat 

Aansluitend: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad))

16:20
Plenair debat 

Intrekking van de Wet raadgevend referendum (34 854) (Eerste termijn)