Plenair debat

Plenaire vergadering 15 januari 2020

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
15 januari 2020
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Debat over de toenemende wachtlijsten voor de verpleeghuizen

14:35
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:45
Plenair debat 

Plantgezondheidswet (35083)

15:30
Plenair debat 

Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen

18:30
Plenair debat 

VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 15/01)

18:55
Plenair debat 

VAO Externe veiligheid (AO d.d. 05/12)

19:15
Plenair debat 

VAO Woningcorporaties/Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord (AO d.d. 12/12)

19:45
Plenair debat 

Wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast (35211)

21:20
Plenair debat 

Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (35251)