Plenair debat

Plenaire vergadering 15 januari 2019

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
15 januari 2019
14:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

15:00
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:00
Plenair debat 

Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving

20:00
Plenair debat 

VAO Kinderopvang (AO d.d. 13/12)

20:20
Plenair debat 

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 wordt geheven en enige andere wijzigingen (34956)