Plenaire vergadering

14 december 2017

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet kabelbaaninstallaties in verband met Verordening (EU) nr. 2016/424 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende kabelbaaninstallaties en tot intrekking van Richtlijn 2000/9/EG (PbEU 2016, L 81) (34 779)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere strafrechtelijke wetten met het oog op het aanbrengen van enkele hoofdzakelijk procedurele verbeteringen ten behoeve van de rechtspraktijk) (34 736)

10:16
Plenair debat 

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (voortzetting)

14:45
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

19:15
Plenair debat 

Begroting Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIII) (deel Economie en Klimaat) (inclusief Klimaat uit de begroting I&W en exclusief Elektrisch vervoer en Digitale overheid) (voortzetting)