Plenaire vergadering

14 december 2016

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Voor- en vroegschoolse educatie (AO d.d. 30/11)

10:45
Plenair debat 

Debat over de Europese Top van 15 en 16 december 2016

13:10
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Beëdiging van de heer E. Ünver (PvdA)

13:15
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

15:38
Plenair debat 

Stemmingen (over moties ingediend bij het debat over de Europese top en over motie 31329, nr. 227)

15:40
Plenair debat 

Wet verduidelijking voorschriften woonboten (34 434) (korte plenaire afronding)

15:45
Plenair debat 

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing (34 548)

19:45
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Van Laar houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid) (34506) (eerste termijn Kamer)

21:00
Plenair debat 

Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen (34 246) (re- en dupliek)

21:20
Plenair debat 

Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool (34 512 ) (eerste termijn Kamer)