Plenair debat

Plenaire vergadering 14 november 2019

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
14 november 2019
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet houdende implementatie van de artikelen 15 en 16 van Richtlijn 2014/40/EU inzake de procedure en de verkoop van tabaksproducten (35204)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wet uitvoering verordening financiële benchmarks (34789)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet strategische diensten in verband met Verordening (EU) 2019/125 van het Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (PbEU 2019, L 30) (Wet tot wijziging van de Wet strategische diensten in verband met codificatie van de anti-folterverordening) (35288)

10:16
Plenair debat 

VSO Landbouw- en Visserijraad d.d. 18 november 2019 (Kamerstuk 21501-32, nr. 1204)

10:35
Plenair debat 

Debat over een snelle oplossing van de stikstof- en PFAS-problematiek

13:35
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:52
Plenair debat 

Aansluitend aan 1e termijn stikstofdebat: STEMMINGEN (over het Pakket Belastingplan 2020, de Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35 241), de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (35 255) en over eventuele moties ingediend bij het VSO Landbouw- en visserijraad d.d. 18 november 2019)

18:00
Plenair debat 

VAO Maatschappelijk middenveld (AO d.d. 07/11)

19:00
Plenair debat 

Begroting Buitenlandse Zaken (35300-V) (voortzetting)