Plenair debat

Plenaire vergadering 14 juni 2016

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
14 juni 2016
14:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over de begrotingsreserve duurzame energie

15:30
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:15
16:35
Plenair debat 

Wetsvoorstel tot goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (34 371-(R2066)) + wetsvoorstel tot goedkeuring van het aanvullend Verdrag ter zake (34 280-(R2058))

19:45
Plenair debat 

Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg (34 333) (Eerste Termijn Kamer)