Plenair debat

Plenaire vergadering 14 mei 2020

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
14 mei 2020
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Aanbieding van de jaarverslagen van de Nationale ombudsman, de Veteranenombudsman en de Kinderombudsman

10:40
Plenair debat 

Debat over het beleid van het ministerie van Defensie over transparantie over luchtaanvallen in de strijd tegen IS

14:00
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

19:10
Plenair debat 

Einde vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over transparantie over luchtaanvallen in de strijd tegen IS, de Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (35 225), de Wet homologatie onderhands akkoord (35 249) en de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn (35 358))