Activiteiten

 1. Plenair debat | 10:15

  VAO Huuraangelegenheden (AO d.d. 30/03)

 2. Plenair debat | 10:35

  VAO Natuurbeleid/EHS (AO d.d. 23/03)

 3. Plenair debat | 11:00

  VAO Dierziekten en antibioticagebruik (AO d.d. 10/03)

 4. Plenair debat | 11:20

  Debat over de situatie in de melkveehouderij

 5. Plenair debat | 14:25

  Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

 6. Plenair debat | 17:15

  VAO Voortijdig schoolverlaten en kwaliteitsafspraken in het mbo (AO d.d. 30/03)

 7. Plenair debat | 17:40

  VSO over de rol van het onderwijs in actieprogramma Tel mee met Taal (28760, nr. 54)

 8. Plenair debat | 18:00

  VSO Besluit wijziging van onder meer het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de invoering van keuzedelen (34 407, nr. 2)

 9. Plenair debat | 19:10

  Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (33 987) (voortzetting)