Plenaire vergadering

14 april 2016

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Huuraangelegenheden (AO d.d. 30/03)

10:35
Plenair debat 

VAO Natuurbeleid/EHS (AO d.d. 23/03)

11:00
Plenair debat 

VAO Dierziekten en antibioticagebruik (AO d.d. 10/03)

11:20
Plenair debat 

Debat over de situatie in de melkveehouderij

14:25
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

17:15
Plenair debat 

VAO Voortijdig schoolverlaten en kwaliteitsafspraken in het mbo (AO d.d. 30/03)

17:40
Plenair debat 

VSO over de rol van het onderwijs in actieprogramma Tel mee met Taal (28760, nr. 54)

18:00
Plenair debat 

VSO Besluit wijziging van onder meer het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de invoering van keuzedelen (34 407, nr. 2)

19:10
Plenair debat 

Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (33 987) (voortzetting)