Activiteiten

 1. Plenair debat | 10:15

  Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet) (34 606) (antwoord 1e termijn)

 2. Plenair debat | 13:45

  Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

 3. Plenair debat | 14:00

  Dertigledendebat over het lozen van GenX in het oppervlaktewater

 4. Plenair debat | 16:00

  Debat over het boek van de Vereniging Ouders van een vermoord kind ‘Een schaduw levenslang’

 5. Plenair debat | 19:00

  VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 07/02)

 6. Plenair debat | 19:30

  VAO Telecommunicatie (AO d.d. 15/03)

 7. Plenair debat | 19:45

  VAO Ondernemen en Bedrijfsfinanciering (AO d.d. 22/02)

 8. Plenair debat | 20:00

  VAO Toerisme (AO d.d. 07/03)

 9. Plenair debat | 20:15

  VAO Innovatie (AO d.d. 08/03)

 10. Plenair debat | 20:30

  Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter) (34 745)