Plenair debat

Plenaire vergadering 14 maart 2018

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
14 maart 2018
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet) (34 606) (antwoord 1e termijn)

13:45
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:00
Plenair debat 

Dertigledendebat over het lozen van GenX in het oppervlaktewater

16:00
Plenair debat 

Debat over het boek van de Vereniging Ouders van een vermoord kind ‘Een schaduw levenslang’

19:00
Plenair debat 

VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 07/02)

19:30
Plenair debat 

VAO Telecommunicatie (AO d.d. 15/03)

19:45
Plenair debat 

VAO Ondernemen en Bedrijfsfinanciering (AO d.d. 22/02)

20:00
Plenair debat 

VAO Toerisme (AO d.d. 07/03)

20:15
Plenair debat 

VAO Innovatie (AO d.d. 08/03)

20:30
Plenair debat 

Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter) (34 745)