Plenair debat

Plenaire vergadering 14 februari 2019

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
14 februari 2019
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met het opheffen van de rechtspersoonlijkheid van het fonds, uitbreiding van de taakuitoefening tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba alsmede verduidelijking van de regeling van uitkeringen door het Schadefonds en het vorderingsrecht van het slachtoffer jegens derden (35041)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Goedkeuring van de op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens en de op 6 april 1981 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. 2017, 193 Heruitgave en Trb. 2018, 39) (34958)

10:16
Plenair debat 

VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg (AO d.d. 13/02)

11:00
Plenair debat 

Debat over vaccinatie in Nederland

13:00
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over een motie ingediend bij het VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg)

13:05
Plenair debat 

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

15:15
Plenair debat 

Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland

19:00
Plenair debat 

Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond