Plenaire vergadering

14 februari 2018

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Debat over het rapport van de RSJ over de reïntegratie van gedetineerden

12:50
Plenair debat 

VAO Luchtvaart (AO d.d. 25/01)

14:20
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:30
Plenair debat 

VAO Zorgverzekeringswet / Mondzorg/tandzorg / Pakketbeheer / Medische zorg op de BES-eilanden / Eerstelijnszorg (AO d.d. 01/02)

15:30
Plenair debat 

Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) (34 723)

19:00
Plenair debat 

Wet versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme (34 746)