Plenaire vergadering

14 februari 2017

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Stemmingen

15:30
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:00
Plenair debat 

VAO Participatiewet (AO d.d. 26/01)

16:20
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets) (34 325) (antwoord 1e termijn + rest)

18:50
Plenair debat 

VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 19/01)

19:10
Plenair debat 

VAO Criminaliteitsbestrijding (AO d.d. 02/02)

19:30
Plenair debat 

VAO Evaluatie-onderzoek Wet kraken en leegstand (AO d.d. 02/02)

19:45
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) (34 165) (voortzetting)