Activiteiten

 1. Plenair debat | 10:14

  Hamerstuk: Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde en van de Regeling Grote Projecten in verband met aanpassing van de regeling rondom het rapporteurschap (34 343)

 2. Plenair debat | 10:15

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994 (33 799)

 3. Plenair debat | 13:45

  Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

 4. Plenair debat | 13:50

  VAO Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties (AO d.d. 24/09)

 5. Plenair debat | 14:10

  VAO Indische kwestie (backpay) (AO d.d. 10/12)

 6. Plenair debat | 14:30

  Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) (33 990) + Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113) (R2034) (33 992) (re- en dupliek)

 7. Plenair debat | 19:30

  Debat over de positie van mantelzorgers