Plenaire vergadering

13 december 2018

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (35035-3)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan (34918)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken met het oog op het toepassen van niet-doelgebonden subsidiecriteria (35009)

10:16
Plenair debat 

VSO Ontwerpbesluit houdende regels ten uitvoering van de Gezondheidswet en Jeugdwet (34111, nr. 25)

10:30
Plenair debat 

Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking

13:30
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:50
Plenair debat 

VSO Milieuraad d.d. 20 december 2018 (21501-08, nr. 747)

14:10
Plenair debat 

VAO Nucleaire veiligheid (AO d.d. 28/11)

14:30
Plenair debat 

VAO Spoorveiligheid/ERTMS (AO d.d. 04/12)

14:50
Plenair debat 

VAO Spoorordening (AO d.d. 06/12)

15:15
Plenair debat 

VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 13/12)

15:50
Plenair debat 

Aansluitend: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid)

16:00
Plenair debat 

Aanvullingswet bodem Omgevingswet (34864)

19:30
Plenair debat 

Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik (35013)