Plenaire vergadering

13 november 2014

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) (33979) (tweede termijn)

13:30
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:45
Plenair debat 

Debat over de naheffing van de EU

16:45
Plenair debat 

Begroting Defensie (X) (Voortzetting)

18:00
Plenair debat 

VAO Raad Algemene Zaken (AO d.d. 12/11)

18:30
Plenair debat 

Einde middagvergadering: stemmingen (over het Belastingplan 2015, over moties ingediend bij het debat over de naheffing van de EU en over moties ingediend bij het VAO Raad Algemene Zaken)

21:30
Plenair debat 

Wet taaleis WWB (33975) (Voortzetting)