Plenair debat

Plenaire vergadering 13 juni 2019

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
13 juni 2019
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Implementatie van de richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PbEU 2017, L 198) (35160)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht (35175)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van Boek 8 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en 2013, 42) (Uitvoeringswet Rotterdam Rules) (34991)

10:16
Plenair debat 

VSO Experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs (31293-451)

10:40
Plenair debat 

Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs (35089)

11:30
Plenair debat 

VAO Toezicht en handhaving (AO d.d. 28/05)

12:00
Plenair debat 

VAO Onderhoud wegen en bruggen (AO d.d. 4/06)

13:10
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering; Regeling van werkzaamheden

13:30
Plenair debat 

VAO Vernieuwde rulingpraktijk (AO d.d. 4/06)

14:00
Plenair debat 

Debat over de belastingplicht van multinationals

18:45
Plenair debat 

VAO Politie (AO d.d. 17/04)

19:20
Plenair debat 

Wet aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten (35086)