Plenaire vergadering

13 juni 2017

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Verslag van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven over de toelating van dhr. A. Elissen in het Europees Parlement

15:05
Plenair debat 

Stemmingen

15:30
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

15:55
Plenair debat 

Debat over de voortgang van de kabinetsformatie

17:50
Plenair debat 

Aansluitend: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de voortgang van de kabinetsformatie)

19:15
Plenair debat 

Dertigledendebat over het massaontslag bij Blokker