Plenaire vergadering

13 april 2011

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Initiatief-Thieme wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31571) (antw 1e termijn)

13:40
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:45
Plenair debat 

Wijz. Wet personenvervoer 2000, houdende regels ter bevordering van de kwaliteit in het taxivervoer (32424)

16:00
Plenair debat 

VAO Studiefinanciering (AO d.d. 6/4)

17:00
Plenair debat 

VAO Thuiszitters (AO d.d. 6/4)

19:00
Plenair debat 

Incidentele suppletoire begrotingen EZ en LNV (32609 XIII en XIV)

19:30
Plenair debat 

VAO Visserij (AO d.d. 23/3)

20:00
Plenair debat 

Spoeddebat over bijensterfte