Plenaire vergadering

13 februari 2020

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13) (35154) en Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190) (35155) (antwoord 1e termijn + rest)

15:20
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

16:30
Plenair debat 

HOOFDELIJKE STEMMING (over het verzoek van het lid Baudet inzake het vandaag agenderen van het VAO Landbouw, klimaat en voedsel, inclusief stemmingen) (verworpen 20-99)

16:40
Plenair debat 

Debat over de NVWA