Plenair debat

Plenaire vergadering 13 januari 2016

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
13 januari 2016
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Wijziging van o.a. Boek 7 BW in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een Energieprestatievergoeding overeen te komen (34 228)

13:35
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:45
Plenair debat 

Verkiezing van de Voorzitter van de Tweede Kamer

18:30
Plenair debat 

Aansluitend aan het debat over de verkiezing van een nieuwe Kamervoorzitter: schriftelijke stemmingen

22:05
Plenair debat 

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko en het Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag (34 052)