Plenair debat

Plenaire vergadering 12 december 2019

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
12 december 2019
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het notarisambt en de Wet positie en toezicht advocatuur in verband met het opnemen van een grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen en diverse aanpassingen van overwegend wetstechnische aard) (35262)

10:15
Plenair debat 

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs (35310)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Goedkeuring van de op 24 november 2017 te Brussel tot stand gekomen Brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds (met Bijlagen, Protocollen en Gezamenlijke Verklaring) (Trb. 2018, 41) (35279)

10:16
Plenair debat 

VAO Dierenwelzijn (m.u.v. landbouwhuisdieren) (AO d.d. 03/07)

10:45
Plenair debat 

VAO Dieren in de veehouderij (AO d.d. 11/09)

11:15
Plenair debat 

VAO Landbouw- en Visserijraad d.d. 16-17 december 2019 (AO d.d. 11/12)

11:35
Plenair debat 

VAO Wapenexportbeleid (AO d.d. 05/09)

11:55
Plenair debat 

VAO Iran (AO d.d. 03/10)

12:20
Plenair debat 

VSO Internationale rechtsorde in het digitale domein (33694, nr. 52)

12:35
Plenair debat 

VSO Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (34864, nr. 22)

12:50
Plenair debat 

VAO Circulaire economie (AO d.d. 15/10)

14:00
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering (onder voorbehoud): STEMMINGEN (over eventuele moties bij het VAO Landbouw en Visserijraad)

14:05
Plenair debat 

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

14:20
Plenair debat 

Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord

19:15
Plenair debat 

VSO Rapporten ILT en RIVM over GenX (28 089, nr. 148) en VSO Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie (28 089, nr.149)

19:35
Plenair debat 

Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage) (35254)