Plenaire vergadering

12 december 2018

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Landbouw- en Visserijraad d.d. 17 en 18 december 2018

11:00
Plenair debat 

Debat over de Europese top van 13 en 14 december 2018

13:45
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: beëdiging van de heer E. van Dijk (PVV)

13:50
Plenair debat 

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

17:10
Plenair debat 

Aansluitend aan de voortzetting Europese top: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de Europese top en over moties ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad)

17:20
Plenair debat 

Debat over de evaluatie van de Politiewet 2012