Plenaire vergadering

12 juni 2019

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Debat over misbruik van het elektronisch toezicht

13:20
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO Eurogroep/Ecofinraad en het VAO Raad Algemene Zaken)

13:30
Plenair debat 

Aansluitend aan de stemmingen de Regeling van werkzaamheden

13:45
Plenair debat 

VAO Streekomroepen (AO d.d. 16/05)

14:45
Plenair debat 

Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris (35087)