Plenaire vergadering

12 juni 2014

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wet houdende verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden (33886)

10:15
Plenair debat 

VAO Behandelvoorbehoud EU-voorstel Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (AO d.d. 10/06)

11:00
Plenair debat 

Heropening Debat over de invoering van een leenstelsel voor studenten

13:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:00
Plenair debat 

Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingscentra (33911)

19:00
Plenair debat 

Dertigledendebat over ontslagen in de zorg

20:30
Plenair debat 

Dertigledendebat over het sluiten van verzorgingshuizen