Plenair debat

Plenaire vergadering 12 april 2018

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
12 april 2018
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het inrichten van een fonds voor niet verhaalbare noodzakelijke kosten voor de continuïteit en kwaliteit van protocollen en voor de vergoeding van de kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak (34 810)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Verzamelwet EZK en LNV 20..) (34 860)

10:16
Plenair debat 

Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) (34 821)

14:30
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

15:00
Plenair debat 

VAO Omgevingsrecht (AO d.d. 28/03)

15:30
Plenair debat 

Dertigledendebat over huurders die hun energierekening de komende jaren zien stijgen

18:45
Plenair debat 

VSO Informele energieraad d.d. 19 april 2018 (21 501-33, nr. 693)

19:05
Plenair debat 

Dertigledendebat over de oproep bedrijven beter te beschermen tegen overnames

20:35
Plenair debat 

Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo