Plenaire vergadering

12 februari 2015

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (34 028, nrs. 6 t/m 8)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met het regelen van de positie van de militaire bloedvoorziening en het wijzigen van procedurele eisen (34018)

10:15
Plenair debat 

VAO Een leven lang leren (AO d.d. 21/01)

10:40
Plenair debat 

VSO over het ontwerpbesluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl (Kamerstuk 31 524, nr. 233)

11:00
Plenair debat 

VAO Onderzoeken MH17 (AO d.d. 05/02)

11:30
Plenair debat 

Debat over de gaswinning in Groningen

16:00
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

23:00
Plenair debat 

Debat over de problemen bij de Sociale Verzekeringsbank omtrent pgb’s

23:40
Plenair debat 

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VSO Ontwerpbesluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl, het VAO MH17 en het Debat gaswinning)